Search

... digitaal

In 2020 was fysieke ontmoeting en uitwisseling tussen Nederlandstaligen in de wereld vaak onmogelijk. Om toch contacten te blijven hebben, zette de Taalunie actief in op digitale alternatieven, zoals de lezingenreeks Lichtpuntjes van het Nederlands, de Taalunie Talendebatten 2020, de Week van het Nederlands, het Drongo Talenfestival, de Zomercursussen Nederlands voor studenten en docenten.

Steun aan partners

De Taalunie ondersteunde ook online initiatieven voor ontmoeting en uitwisseling van andere partijen. Zo organiseerde De Taalstudio vier online bijeenkomsten voor de Nederlandse taalsector en leidde de DebatUnie tijdens zestien hybride werksessies, deels online en deels fysiek, jongeren in Vlaanderen en Suriname op tot nieuwe begeleiders en juryleden voor toekomstige debatwedstrijden. Hiernaast droeg de Taalunie twee keer bij aan de literaire podcastreeks Het Verblijf van Marc van Oostendorp om ook Nederlandstaligen uit Vlaanderen, Suriname en de rest van de wereld bij dit Nederlandse initiatief te betrekken en steunde het neerlandistiek.nl om te ontwikkelen naar een nieuwe vormgeving.

Hiernaast bereidde de Taalunie met onder meer de Fryske Akademy een project voor om een gedeelde digitale basisinfrastructuur voor de beschrijving van taalvariëteiten en regionale talen te ontwikkelen.

Staat van het Nederlands

Er waren activiteiten die al grotendeels digitaal plaatsvonden en van de coronacrisis weinig tot geen last hebben gehad. Zo zijn de online enquêtes voor het tweejaarlijkse onderzoek naar de Staat van het Nederlands in het najaar opnieuw afgenomen. Hieraan namen 9.296 respondenten deel, maar liefst een derde meer dan twee jaar geleden. Voor dit onderzoek werkt de Taalunie samen met het Meertens Instituut in Nederland, de Universiteit Gent in België en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname. De gegevens worden in het voorjaar van 2021 verwerkt en de resultaten in het najaar van 2021 bekendgemaakt.

Spring naar de inhoud