Search

... en de mensen

Nieuwe interne organisatiestructuur 

De Taalunie kreeg een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw functiehuis, met bijbehorende functieprofielen. Het Algemeen Secretariaat heeft nu drie afdelingen: Beleid en Bedrijfsvoering, en de nieuwe afdeling Staf. De Staf bestaat uit: de algemeen secretaris, de beleidssecretaris Nederland/Vlaanderen, de controller en programmamanager.  

Arbeidsvoorwaarden 

Net als in voorgaande jaren initieerde hr een aantal (arbeidsvoorwaardelijke) regelingen en bracht bestaande regelingen in lijn met nieuwe wettelijke kaders. 

De afspraken van cao Rijk leidden per 1 juli 2020 tot een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige uitkering van 225 euro. Voor de medewerkers met een Belgische arbeidsovereenkomst is per 1 april 2020 een indexatieverhoging van 2% toegepast, conform de cao van het geldende paritair comité. 

Preventie 

Het mentale welzijn van de medewerkers stond ook in 2020 centraal. Digitale en creatieve initiatieven om verbinding met elkaar te houden speelden daarin een sleutelrol. De leidinggevende, hr en de arbodiensten in Vlaanderen en Nederland voorzagen in de nodige hulplijnen. 

Werken tijdens corona

Voor de organisatie betekende corona rekening houden met zowel de Belgische als de Nederlandse overheidsvoorschriften. Alle medewerkers richtten hun werk anders in dankzij verschillende voorzieningen voor de inrichting van een thuiswerkplek. De informatie over de maatregelen werd steeds duidelijk gepubliceerd. In de tijd werden de regelingen aangevuld of aangepast, rekening houdend met het welbevinden van elke medewerker. 

Ondanks corona werd er ook ingezet op opleidingen en trainingen. Organisatiebreed werd een cursus Time management gerealiseerd met als kernthema ‘Dw/ringend’ waarvoor tips en ervaringen het hele jaar door online gedeeld werden. Er werd ook een model uitgetekend voor een schrijftraject met webinars en groepsschrijven dat in 2021 uitgevoerd wordt.

Personeel in cijfers:

medewerkers
0
Belgische nationaliteit
0
Nederlandse nationaliteit
0
Surinaamse nationaliteit
0
vrouwen
0
mannen
0
Spring naar de inhoud