Search

... en de Taalunie-organen

Comité van Ministers 

Het Comité van Ministers bestond in 2020 uit Ben Weyts (Vlaams minister van onderwijs, voorzitter), Jan Jambon (Vlaams minister van cultuur), Ingrid van Engelshoven (Nederlands minister van onderwijs, cultuur en wetenschap) en Arie Slob (Nederlands minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media). Het Comité kwam drie keer samen, in januari (CM91), juni (CM92) en december (CM93). De belangrijkste beslissingen waren de aanstelling van de nieuwe algemeen secretaris, de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024, de versterking van de steun aan het onderwijs Nederlands wereldwijd en de voorbereiding van de visitaties van de Taalunie en het INT die in 2021 zullen plaatsvinden. 

Suriname  

Na lange tijd nam Suriname als geassocieerd lid weer deel aan het Comité van Ministers van december 2020. Met de Surinaamse minister van onderwijs, wetenschap en cultuur zijn afspraken gemaakt om in 2021 de krachtlijnen van het meerjarenbeleidsplan naar de Surinaamse context te vertalen. Ondanks de coronacrisis heeft de Taalunie in 2020 toch beperkte steun kunnen bieden aan culturele initiatieven en startte ze de werkzaamheden voor de Surinaamse component van de Staat van het Nederlands.  

Zuid-Afrika  

In januari 2020 sloten de Taalunie en de Afrikaanse Taalraad (ATR) een overeenkomst om periodiek overleg te voeren tussen beide organisaties. Ook hebben de Taalunie en de ATR overlegd over de start van een leerstoel Nederlands in Zuid-Afrika en de eventuele organisatie van een tegenhanger van de Staat van het Nederlands, de Stand van Afrikaans. De Taalunie sprak ook met de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag om opnieuw uitvoering te geven aan de intentieverklaring tot samenwerking uit 2010. 

Interparlementaire commissie – Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 

Door de coronamaatregelen vonden er in 2020 geen fysieke vergaderingen plaats van de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. De Interparlementaire Commissie hield twee online bureauvergaderingen in juni en december, waarin telkens door de algemeen secretaris werd teruggekoppeld over de bijeenkomsten van het Comité van Ministers. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren maakte tijdens drie online bijeenkomsten een aanvang voor adviestrajecten over het maatschappelijk belang van de neerlandistiek, digitale geletterdheid en inclusief taalgebruik, die in 2021 hun beslag zullen krijgen.
Spring naar de inhoud