Search

… en financiën

Begin 2020 vond er een bezuiniging van Vlaamse zijde plaats. De vorige algemeen secretaris, Hans Bennis, heeft in samenspraak met de grote partners de bezuiniging solidair verdeeld. Hij liet een financieel gezonde organisatie achter. Naast de verschillende bestemmingsreserves en een reserve ontslaguitkering is er ook financiële ruimte gecreëerd voor nieuwe activiteiten van de nieuwe algemeen secretaris. Met Internationalisering Nederlands, Leescultuur en leesbevordering en ZorgVoorZorgNaCoronatijden worden de nieuwe krachtlijnen van het Meerjarenbeleidsplan opgestart. In 2021 wordt hiermee ook het feestjaar ‘40 jaar Taalunie’ uitgeblazen.

Financiële huishouding

Een financieel gezonde organisatie vraagt een optimale financiële structuur en een degelijk proces van planning en control. Dankzij deze expliciete focus heeft de Taalunie een transparant en duidelijk financieel huishouden met veel aandacht voor de samenwerking met partners en overheden. Samen met de accountants is verder gewerkt aan het financieel beheer van de organisatie. Interne processen zijn onder de loep genomen en aangepast aan huidige behoeftes en nieuwe standaarden. De ICT-processen werden in dit proces meegenomen. 

Corona: een positieve uitdaging

De uitbraak van corona had ook grote financiële gevolgen. De Taalunie kende financiële meevallers in de vorm van lagere kantoor- en reiskosten, maar de organisatie investeerde ook in veilig en digitaal thuiswerken. Het Algemeen Secretariaat en zijn partners gingen de uitdaging aan om activiteiten te laten plaatsvinden, soms in heel nieuwe vormen. Waar mogelijk en wenselijk werden initiatieven uitgesteld naar een later tijdstip. Vaak is gekozen voor een digitaal alternatief en daarin heeft de Taalunie sterk motiverend en financieel extra ondersteunend bijgedragen. Er was ook ruimte om nieuwe plannen aan te maken. Voor 2021 zijn zo er diverse bestemmingsreserves aangemaakt. 

Jaarrekening 2020

De jaarcijfers over 2020 worden eind juni gepubliceerd, na goedkeuring van de jaarrekening door het Comité van Ministers.

Spring naar de inhoud