Search

... en andere talen

De Taalunie heeft oog voor de verscheidenheid van het Nederlands in een meertalige en diverse samenleving. We ontwikkelen beleid voor het Standaardnederlands in Nederland, België en Suriname, maar ondersteunen ook dialecten en streektalen binnen het Nederlandse taalgebied. In 2020 lag de focus op meertaligheid in het onderwijs en Nederlands als wetenschapstaal.

Luistertaal in stroomversnelling

Met Luistertaal kunnen deelnemers aan een gesprek hun eigen taal blijven gebruiken, omdat de andere deelnemers hun taal voldoende verstaan.

Een onderzoek naar het gebruik van Luistertaal in de praktijk werd samengevat in informatiefiches. De Luistertaal-etalage maakt de mogelijkheden van Luistertaal zichtbaar.

Meertaligheid in het onderwijs

Meertalig.nl en Meertaligheid.be werkten in 2020 aan nieuwe informatiepagina’s en filmpjes over omgaan met meertaligheid in het onderwijs. Dat deden ze op basis van het kennisdossier dat ze in 2019 samen met de Taalunie en taalwetenschappers hebben opgesteld. De nieuwe informatiepagina’s en filmpjes kunnen directies, leraren en ouders verder inspireren om in het onderwijs op positieve en constructieve manieren om te gaan met het gebruik van Nederlands en andere talen.

De Taalunie ondersteunde op 22 en 23 februari 2020 de internationale conferentie “Language, Identity and Education in Multilingual Contexts” van het Europese netwerk MultiLingNet aan de Haagse Hogeschool. Er waren ruim 80 deelnemers uit 40 verschillende landen. Op het programma van deze conferentie stond de presentatie van het onderzoek naar

het gebruik van Luistertaal in de praktijk.

Nederlands als wetenschapstaal

De Taalunie voert beleid om Nederlands als wetenschapstaal te blijven gebruiken met onder meer aandacht voor de taalvaardigheid van alle studenten in het hoger onderwijs en wetenschapsterminologie en -communicatie.

De Taalunie adviseerde de Nederlandse overheid over de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van alle studenten in het hoger onderwijs. Hiernaast investeerden we extra in de verzameling van goede praktijken door het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs. Samen met dit platform en het Instituut voor de Nederlandse Taal zetten we ook een proefproject op om algemeen academische en vakspecifieke Nederlandstalige wetenschapsterminologie te verzamelen en beschikbaar te stellen van gebruikers.

Tot slot verkende de Taalunie samen met SciMingo de beschikbaarheid van Nederlandstalige samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Er is een vervolgproject voor 2021 dat ook de brug slaat naar Nederland.

Spring naar de inhoud